Projektujemy dla Ciebie!

Logo - Projektwnet
Oferta Maxi Oferta Maxi Oferta Maxi Oferta Maxi

Jak mierzyć powierzchnie?

Projekt online zrealizujemy po otrzymaniu pomiarów Twojego mieszkania. Mogą to być plany otrzymane od dewelopera z naniesionymi wymiarami lub samodzielnie wykonane rysunki. Poniżej prezentujemy jak zmierzyć swoje mieszkanie, aby nie pominąć ważnych dla projektu elementów.

 

1. Aby zmierzyć swoje M i narysować plan:
- wykonaj wstępny rysunek pomieszczenia i nanoś na niego wymiary – to bardzo ułatwia pracę.
- do pomiarów używaj sztywnej miarki;
- dokonuj pomiarów, jeżeli to możliwe, w dwie osoby;
- przygotuj wyższe krzesło lub drabinę.


2. Zacznij od zmierzenia pomieszczenia w najdłuższym i najszerszym miejscu na poziomie podłogi i zapisania wymiarów.


 

3. Każdą ścianę oznacz wielką literą /zgodnie z ruchem wskazówek zegara/. Narysuj je w widoku i nanieś istniejące elementy:

drzwi znajdujące się we wnęce - zmierz ściany po obu stronach plus szerokość wnęki, zsumuj pomiary, zmierz całą ścianę i porównaj wyniki. Muszą się zgadzać!
drzwi mające opaskę - zmierz ich szerokość razem z nią /podaj szerokość opaski w opisie/
pamiętaj o zmierzeniu wysokości ścian ponad drzwiami i oknami, a także pod oknami.
okna – postępuj identycznie jak z drzwiami.
zaznacz:
-grubość i występ parapetów
-wszystkie wnęki i występy,
-wywietrzniki,
- istniejące gniazda i włączniki*,
-w łazienkach i kuchniach istniejące piony wodne i kanalizacyjne*
- rozmieszczenie i wymiary grzejników (rodzaj ogrzewania: grzejnik wodny lub elektryczny, podłogowe wodnel lub elektryczne czy inne) i przebieg pionowych rur CO.
*punkty elektryczne i hydrauliczne mierzymy zawsze do ich osi)

4. Zarówno w pionie, jak i w poziomie zmierz wymiary składowe i całościowe każdej ze ścian. Zsumuj poszczególne pomiary i porównaj z całościowymi.
 

5. Narysowane plany zeskanuj lub zrób zdjęcie i prześlij do nas na adres biuro@projektwnet.pl, użyj naszego serwera ftp (informacje na stronie w zakładce „kontakt”) lub po prostu wsadź w kopertę i wyślij. Sfotografuj również wnętrze, to pomoże uniknąć pomyłek w pomiarach.


Na tej podstawie wykonujemy tzw. surowy rysunek i przedstawiamy do akceptacji.
Po wprowadzeniu ewentualnych poprawek przystępujemy do prac projektowych!