Projektujemy dla Ciebie!

Logo - Projektwnet
Oferta Maxi Oferta Maxi Oferta Maxi Oferta Maxi

Jak przebiega współpraca?

Projekt MAXI

Krok 1: Zgłoszenie się Klienta do PROJEKTwNET w celu nawiązania współpracy /możliwa on-line i bezpośrednia/

Krok 2: Wysłanie narysowanego przez Klienta Planu pomieszczenia, zdjęć oraz sformułowanych oczekiwań na adres

          biuro@projektwnet.pl. /współpraca on-line/ lub umówienie się na spotkanie /współpraca bezpośrednia/

Krok 3: Sporządzenie pisemnej umowy regulującej zasady współpracy pomiędzy Klientam a PROJEKTwNET po ustaleniach

           telefonicznych, Skypem i wymianie e-maili lub w bezpośredniej rozmowie.

Krok 4: Wpłata uzgodnionej za projekt funkcjonalny MINI Ceny przelewem na podane w zakładce „kontakt” konto

           PROJEKTwNET;

Kroki 5,7,9: Zatwierdzanie do dalszej realizacji wybranego przez Klienta wariantu Projektu;

Krok 6,8,10: Wpłata uzgodnionej Ceny za kolejny etap projektu przelewem na podane w zakładce „kontakt” konto

          PROJEKTwNET;

Krok 11: Odbiór gotowego Projektu w ciągu miesiąca /przesyłka kompletu dokumentów drogą e-mail

         lub pocztą tradycyjną (za dodatkowa opłatą- patrz cennik).

Projekt MIDI

Krok 1: Zgłoszenie się Klienta do PROJEKTwNET w celu nawiązania współpracy /możliwa online i bezpośrednia/.

Krok 2: Wysłanie narysowanego przez Klienta Planu pomieszczenia, zdjęć oraz sformułowanych oczekiwań na adres

          biuro@projektwnet.pl. /współpraca online/ lub umówienie się na spotkanie /współpraca bezpośrednia/.

Krok 3: Sporządzenie pisemnej umowy regulującej zasady współpracy pomiędzy Klientam a PROJEKTwNET po ustaleniach

          telefonicznych, Skypem i wymianie e-maili lub w bezpośredniej rozmowie.

Krok 4: Wpłata uzgodnionej Ceny przelewem na podane w zakładce „Kontakt” konto PROJEKTwNET;

Kroki 5,7: Zatwierdzanie do dalszej realizacji wybranego przez Klienta wariantu Projektu;

Krok 6,8: Wpłata uzgodnionej Ceny za kolejny etap projektu przelewem na podane w zakładce „Kontakt” konto

          PROJEKTwNET;

Krok 9: Odbiór gotowego Projektu w ciągu dwóch tygodni /przesyłka kompletu dokumentów drogą e-mail lub pocztą

          tradycyjną (dodatkowo płatne)/!

Projekt MINI

Krok 1: Zgłoszenie się Klienta do PROJEKTwNET w celu nawiązania współpracy /oferta dostępna tylko w wersji on-line/.

Krok 2: Wysłanie narysowanego przez Klienta Planu pomieszczenia, zdjęć oraz sformułowanych oczekiwań na adres

           biuro@projektwnet.pl.

Krok 3: Sporządzenie pisemnej umowy regulującej zasady współpracy pomiędzy Klientam a PROJEKTwNET po ustaleniach

           telefonicznych, Skypem i wymianie e-maili.

Krok 4: Wpłata uzgodnionej Kwoty z góry przelewem na podane w zakładce „KONTAKT” konto

           PROJEKTwNET;

Krok 5: Odbiór gotowego Projektu w ciągu 3-5 dni roboczych /przesyłka kompletu dokumentów

           drogą e-mail lub pocztą tradycyjną (za dodatkową opłatą)/!

Projekt METAMORFOZY

Krok 1: Zgłoszenie się Klienta do PROJEKTwNET w celu nawiązania współpracy /oferta dostępna tylko w wersji online/.

Krok 2: Wysłanie narysowanego przez Klienta Planu pomieszczenia, zdjęć oraz sformułowanych oczekiwań na adres

         biuro@projektwnet.pl.

Krok 3: Sporządzenie pisemnej umowy regulującej zasady współpracy pomiędzy Klientam a PROJEKTwNET po ustaleniach

         telefonicznych, Skypem oraz wymianie e-maili.

Krok 4: Wpłata jednorazowo z góry uzgodnionej Kwoty przelewem na podane w zakładce „Kontakt” konto PROJEKTwNET;

Krok 5: Odbiór gotowego Projektu w ciągu 7 dni roboczych /przesyłka drogą e-mail lub pocztą tradycyjną kompletu

         dokumentów - data nadania dokumentów pocztą 7 dnia roboczego/, wydruki dodatkowo płatne